نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیۀ نظام‌های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیرۀ نبوی دراین‌باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی‌های آن در نظام سیاسی و اندیشۀ علوی پژوهش ‌شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر‌‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل‌ها و بازرسی‌های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره‌گیری می‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supervision and Its Foundations in Alavi System and Thought

نویسنده [English]

  • Bahram Akhawan Kazemi

Assistant Professor, Law and Political Sciences Faculty, Shiraz University

چکیده [English]

Supervision is one of the important issues in all political and managerial systems. Because of this importance, the present writing tries to reflect upon the Quranic verses and the prophetic tradition in this regard, study the place and foundations of supervision and its characteristics in the Alawi political system and thought, and prove that to the important concept of supervision which is classified under the title "promotion of good and prevention of evil" so attention has been paid in the Alawi thought and system; and two inter-related mechanisms of the internal and external supervision have been employed to limit and control power, and make political and social controls and inspections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the Holy Quran
  • Alawi thought
  • internal supervision
  • external supervision
  • promotion of good and prevention of evil
  • Islamic system