نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 سرپرست اداره نرم افزار، امنیت اطلاعات و شبکه/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
تشبیه و تنزیه از پیچیده‌ترین مباحث عرفانی و یکی از مسائل مهمّ اعتقادی مرتبط با عقیدة توحید اسلامی است که مورد توجة اکثر متفکّران و اندیشمندان مسلمان است. صورت مادی و انسانی دادن به خدا در طول تاریخ همواره وجود داشته و برخی برای شناخت خدا او را به انسان یا موجودات دیگری تشبیه می‌کرده و حتّی قائل به تجسّم خدا می­شده اند و در مقابل عدّه‌ای دیگر نیز برای در امان ماندن از تشبیه به تنزیه مطلق پناه برده و شناخت خدا را امری محال و دست نیافتنی می‌دانسته‌اند. امام علی (ع) با ارائة دلایلی چند نظیر همتا و همانند نداشتن خدا و مکان‌مند نبودن او تشبیه و تجسیم خداوند را رد کرده است. ایشان همچنین به تنزیه مطلق باور نداشته و قائل به شناخت خدا از طریق آیات و افعال اوست، اما در عین حال معتقدند به کنه ذات حق راهی نیست. گفتار حاضر بر آن است که به بررسی مسالة تشبیه و تنزیه از دیدگاه امام علی(ع) بپردازد.
 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تشبیه وتنزیه ازدیدگاه امام علی(ع)

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Esfandiar 1
  • Ali Delshad Nadaf 2

2 Head Of Software, Information Security And Network Department/Inistitute For Humanities And Cultural Studies