نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش­های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی­اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی­ترین آموزه­های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم­ترین سندی است که می­تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش­ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است.
در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می­کند، پس از آن دو ضدارزش­ سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج­البلاغه نمود بیشتری داشته­اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج­البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Approach of NahjulBalagha to Political Hypocrisy and Cruelty as Two Anti-values

نویسندگان [English]

  • hasan rezayi haftadour 1
  • somayeh hosainy 2

چکیده [English]

Islam is a value-constructing religion. It fights with values which are against or contrary to human dignity and sets a system of spiritual and humanistic values. Imam Ali (A) is acknowledged as the best interpreter of religion and the sublime Qur’an whose life and manners were interwoven with Qur’anic teachings. Concedingthat Alavi teachings are the most distinguished, unwavering and evident example of religion and life instructions—chiefly reported in the accredited book of NahjulBalagha—we seek to analyze political anti-values in NahjulBalagha in the present study. First, politics from the viewpoint of Imam Ali (A) will be investigated and political hypocrisy and cruelty as two frequently cited anti-values will be discussed.  Inclusion of all anti-values is rather infeasible; however, we try to elaborate on the main relevant issues which recur in the statements of Imam Ali (A) and make a mention of other sub-issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ali (A)
  • NahjulBalagha
  • Politics
  • anti-value
  • cruelty
  • hypocrisy