نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکترای زبان وادبیات دانشگاه تهران

چکیده

  تاریخ اسلام در طول قرن های متمادی انواع فتنه ها و جریانهای متعددی از غوغاسالاری وانحراف را تجربه کرده است. حضرت علی (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح این مساله درصدد برآمد تا بر زوایای ناپیدای انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آنها بردارد در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های مورد نظر امام(ع) در مقابله باآنها نیز رصد شده است. امام علی هوا پرستی و ضعف در باورهای دینی و ورود بی خردانه به مسایل شبهه ناک را از مهمترین عوامل بروز فتنه می داند که فضای غبارآلود ناشی از آن با درآمیختن حق و باطل سبب گمراهی افراد می شود.ایشان برای مقابله با فتنه، تمسک به آموزه های قرآنی و پرهیز از شتابزدگی و برخورد محتاطانه را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Fitna in NahjulBalagha

نویسندگان [English]

  • abolfazl taghi pour 1
  • afsaneh ghasempour 2

چکیده [English]

Over centuries the history of Islam has encountered a variety of crises as well as deviating uproars and tumults. Imam Ali (A) in his collection of sermons in NahjulBalagha has frequently clarified such issues to shed light on hidden aspects of various types of trials (Fitna) and unveil them. In the present study, through extracting Imam’s statements, we seek to analyze the accurate descriptions and elucidations of these trials (Fitna), the grounds for their emergence, their consequences and repercussions as well as the strategies recommended by the Imam in confronting them. Imam Ali states that the main causes of trials (Fitna) are following carnal desires, weakness in religious beliefs, and imprudent involvement in suspicious issues; whose murky atmosphere would lead to amalgamation of rights and wrongs and misleading the individuals. To confront such seditions, he emphasizes the importance ofresorting to Qur’anic teachings, avoiding haste, and acting vigilantly. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NahjulBalagha
  • grounds for Fitna
  • aberration
  • haste