روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6038

چکیده
  در متون کهن روایی اهل‌سنت، روایتی به این مضمون گزارش شده است که در روزهای آخر زندگانی پیامبر(ص)، عباس بن‌عبدالمطلب از امام علی (ع) می‌خواهد که به نزد پیامبر (ص) رفته تا دربارة جانشین ایشان بپرسند؛ امّا ایشان امتناع ورزیده و بیان می‌کند که اگر از ایشان سوال بپرسیم خود پیامبر (ص) ما را منع می‌کند و مردم نیز خلافت را به ما نخواهند داد. ...  بیشتر