اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1119
تعداد پذیرش 21
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 842

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 200506
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185878
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 119 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 193 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 348 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 373 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 297 روز
درصد پذیرش 2 %