اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1178
تعداد پذیرش 42
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 891

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 185
تعداد مشاهده مقاله 207655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 200518
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 4 %