کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: امام علی (ع)
تعداد مقالات: 2
1. تجلّی مضامین کلام امام علی (ع) در شعر متنبی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-65

یدالله رفیعی؛ رمضان رضایی


2. بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-124

سیدمحمدرضی مصطفوی‌نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ رحمان نیکنام