دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-285 
شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه

صفحه 1-23

10.30465/alavi.2020.5165

سید مهدی ظفر حسینی؛ علی اسدی اصل؛ حسن نقی زاده