علمی-پژوهشی
مبانی و شاخصه‌های حکومت علوی

جهانبخش ثواقب

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 1-25

چکیده
  چکیده حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به‌دست آورد و به‌کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه‌های مهمی استوار بود ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)

محمدرضا ستوده‌نیا؛ محمد جانی‌پور

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 27-52

چکیده
  چکیده استخراج الگوها و مدل‌های مدیریت اسلامی، دغدغه‌ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به‌سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان‌پذیر و کارآ بوده،  انتخاب روش‌های وصول به این الگوها و حوزه‌های مطالعاتی نیز درخور توجه است. استفاده از روش‌های تحقیق مناسب در حوزۀ علوم انسانی، به‌ویژه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقش قبیلۀ قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی

علی‌اکبر عباسی

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 53-68

چکیده
  چکیده قبیلۀ قریش در آستانۀ ظهور اسلام مهم‌ترین قبیلۀ عرب بود و درمیان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعۀ اسلامی گذاشت. بااینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود  از بنی‌هاشم قریش بودند، ازدست قریش متنفذ اذیت و آزار بسیاری دیدند. افراد متنفذ طوایف مختلف قریش به‌جهت غرور و جایگاه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

محمدعلی مشایخی‌پور؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ محمود واعظی

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 69-100

چکیده
  اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمۀ اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن در همۀ عرصه‌های زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کار نیز به‌واسطۀ ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتایج مطلوب و شایسته منتهی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

سیدمحمدرضی مصطفوی‌نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ رحمان نیکنام

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 101-124

چکیده
  بی‌شک واقعۀ غدیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در آن، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ اسلامی، یعنی خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، مشخص می‌شود. دربارۀ غدیر و اتفاقات این واقعه بسیار سخن گفته‌اند. این حادثه را بسیاری از مورخان در کتاب‌های تاریخی خود ثبت کرده‌اند؛ همچنین، در احادیث نقل‌شده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
دنیا در مکتب موعظه‌ای امام علی (ع)

علی‌رضا میرزامحمد

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 125-140

چکیده
  چکیده دنیا از موضوعاتی است که در متون اسلامی، به‌ویژه در نهج‌البلاغه، فراوان به آن توجّه شده و با تعابیری دقیـق و تأثیرگذار و تمثیـلات و استعـاراتی بلـیغ ازآن سخن رفته است. این موضوع از آن جهت حـائز اهمیت است که با شناختی صحیح و اصولی از دنیا و حسن و قبح رویکرد به آن می توان سبک زندگی را اصلاح کرد و در بهبود وضع جامعه نیز مفید و مؤثر ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
شناسنامه فصلنامه
دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1391، صفحه 1-2

چکیده
  پژوهش‌نامة علوی دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی سال سوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1391 صاحب‌امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدیرمسئول: حمیدرضا آیت‌اللهی سردبیر: علیرضا میرزا محمد قائم‌مقام سردبیر: سید فخرالدین مؤیدی مدیر اجرایی: زهرا صادقی   هیئت تحریریه محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران حمیدرضا آیت‌اللهی استاد ...  بیشتر