شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپندارۀ ایشان در نهج البلاغه استراتژی تئوری داده بنیاد متنی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1399، صفحه 109-133

10.30465/alavi.2021.6062

علی حسین زاده؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ محمد اخوان


باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

دوره 11، شماره 22، بهمن 1399، صفحه 137-156

10.30465/alavi.2021.6039

رمضان محمدی؛ لیلا همایون فرد


بازکاوی عناصر و مؤلفه‌های مؤثر بر نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 139-168

10.30465/alavi.2022.7947

مژگان قادر زاده؛ احمد زارع زردینی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


موقعیت اجتماعی اهل ذمه در حکومت علی(ع) (35 - 40هـ.ق)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 173-193

10.30465/alavi.2021.6854

حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ روح الله بهرامی


مؤلفه‌های قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 197-223

10.30465/alavi.2021.6855

حسین فتاحی اردکانی؛ رضا محمود اوغلی


تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی علوی و کاربردهای تربیتی آن

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 197-236

10.30465/alavi.2022.8038

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری