واکاوی شخصیت امام علی(ع) در شعر دورۀ صفوی براساس نظریۀ فیلیپ هامون

فاطمه تسلیم جهرمی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/alavi.2023.7603

چکیده
  در دورۀ صفوی شعر آیینی به ویژه رواج بسیاری یافت و توجه به شخصیت والای امام علی(ع) منجر به آفرینش اشعار علوی متعددی شد. فیلیپ هامون، یکی از کسانی است که در حوزة نشانه‌شناسی شخصیت، آرای وی جامع نظرات نشانه‌شناسان پیشین است. در نظریۀ وی شخصیتها بر اساس چهار اصل از نظر انواع، دال و مدلول، سطوح توصیف شخصیت پردازش می‌شوند. طبق الگوی نشانه‌شناسی ...  بیشتر

مراحل نفوذ شیطان و راه‌کارهای مقابله با آن برمبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبۀ قاصعۀ امام علی(ع)

فتحیه فتاحی زاده؛ صدیقه کاشفی؛ محمد عترت دوست

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7618

چکیده
  انسان موجودی کمال طلب است و برای رشد خود نیاز به شناسایی موانع مسیرش دارد. ازجمله موانع بزرگ در مسیر دستیابی به کمال انسانی، شیطان است. عنایت به نقش شیطان در ضلالت انسان و توصیه‌های مکرر امام علی(ع) در این رابطه را میتوان در بلندترین و مهم‌ترین خطبهی امام علی(ع) مشهور به خطبهی قاصعه که پس از جنگ نهروان ایراد شده، جست‌وجو کرد. حضرت در ...  بیشتر

آموزه‌های سیاسی نهج‌البلاغه در رسالۀ طب‌الممالک قطب‌الدین نیریزی

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7672

چکیده
  یکی از مهم­ترین رسائل سیاسی در اواخر دوره صفویه، رساله "طب الممالک" است­که توسط «سید قطب­الدین محمد نیریزی شیرازی»درباره اصلاح شیوه حکمرانی تألیفیافته است. بخش قابل­ توجهی از این رساله، دربردارنده آموزه­­های سیاسی نهج‌البلاغه است­که نیریزی با استمداد از آن، در پی اصلاح وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی عصر خود ...  بیشتر

واکاوی تاریخی مفهوم «الجفاة الطغام»؛ توصیفی از حضرت علی (ع) دربارۀ شامیان

اکرم السادات حسینی؛ یحیی میرحسینی؛ کمال صحرایی

دوره 14، شماره 27 ، دی 1402، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.30465/alavi.2024.9197

چکیده
  تعبیر «الجفاة‌ الطغام» در سه خطبه نهج‌البلاغه، خطاب به اهل شام بکار رفته‌است. امام علی(ع) این گروه را تندخو و در شمار اراذل و اوباش جای داده که تنها اتحاد، موجب پیروزی‌شان شده است. نکته قابل توجه، استعمال جفاة طغام به دو صورت معرفه و نکره و اظهار تعجب علی(ع) از جفاة‌طغام است که بدون دریافت «مَعُونه»، به اطاعت از معاویه ...  بیشتر

واکاوی استراتژی سکوت براساس آموزه های نهج البلاغه

محمد حکاک؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 3-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6035

چکیده
  هدف: امروزه سکوت تنها در سطح سازمان مطرح نبوده، بلکه می‌توان در سطح گسترده‌ای همچون جامعه مورد بررسی قرار داد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، استخراج الگوی استراتژی سکوت براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه است.روش: این پژوهش از حیث هدف، جزء تحقیقات توسعه‌ای طبقه‌بندی شده و از حیث جمع‌آوری داده‌ها، کیفی است و با روش تحلیل مضمون و از طریق واکاوی ...  بیشتر

بینامتنیتِ سیمای علی (ع) در اشعار سنایی و ناصرخسرو

خدابخش اسداللهی؛ زهرا فتحی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1400، ، صفحه 3-32

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6848

چکیده
  از منظر کریستوا هر متنی با فرهنگها و متون گذشته ارتباط دارد و در گفتوگو با آنها به وجود میآید. اشعار سنایی با اشعار ناصرخسرو در موضوعات گوناگون ارتباط خاص و معناداری دارد. موضوع امام علی(ع) به نحو گسترده در اشعار هر دو شاعر بازتاب یافته است و هر دو متن، امامت و سیمای آن حضرت را به تصویر کشیدهاند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

واکاوی نقش رهبری نرم در جامعه از منظر امام علی (ع)

عباس شفیعی؛ علی آقا پیروز

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 3-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7617

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی نقش رفق و مدارای رهبری  در جامعه‌پذیری و چگونگی کاربست آن توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر اساس گزاره‌‌های گردآوری شده از نهج‌البلاغه است که  با بهره گیری از روشی توصیفی – تحلیلی به داوری  گذاشته می شود؛ با این توصیف،  در این پژوهش رابطه رفق و مدارا با جامعه‌پذیری بررسی شده ویافته ها زیر حاصل ...  بیشتر

جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه‌های نهج‌البلاغه

فرحناز شاهوردی؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7673

چکیده
  بارزترین ویژگی نهج­البلاغه،عبارت­پردازی زیبا، آرایش لفظی و روح و آهنگ حماسی آن است. کمتر جمله و عبارتی در سخنان امیرالمونین علی­(ع) به چشم می­خورد که مسجع و موزون نباشد. از این رو کلام ایشان عرصه­گاه پیدا و پنهان «جادوی­مجاورت» است. ﺟﺎﺩﻭﻱ­ﻣﺠﺎﻭﺭﺕآن­گونه که شفیعی­کدکنی می­گوید به معنایﺗﮑﺮﺍﺭهاﻱﺁﻭﺍﻳﻲ ...  بیشتر

بررسی کنش‌های تحمیدی امام علی (علیهالسلام)، با مردم و سپاهیان در مواجهه با قاسطین، با تکیه بر نهج‌البلاغه

محمد هادی امین ناجی؛ سید محمدمهدی جعفری؛ مژگان حامی

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1401، ، صفحه 3-27

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7946

چکیده
  نهج‌البلاغه شامل قالب‌های متفاوت گفتگو با خداوند است. توجه امام علی(علیهالسلام) به این مسئله، در بافت‌های گوناگون سخن، سبب شد تا عبارت تحمیدی امام در مواجهه با قاسطین به‌عنوان جامعة آماری برگزیده شود. عبارات تحمیدی نهجالبلاغه کنش‌هایگفتاری است که با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی آن پرداخته شد. در ...  بیشتر

نقد سندی روایات انسان‌سوزی در سیره‌ی امام علی(ع)

محمد امرایی؛ داریوش نظری؛ مجتبی گراوند

دوره 13، شماره 26 ، دی 1401، ، صفحه 3-33

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.8621

چکیده
  بر اساس برخی از متون تاریخی-حدیثی، امام علی(ع) در چندین موضع ـ­درباره­ی غالیان، مرتدان، زنادقه، و اجرای برخی حدود شرعی­ـ حکم به سوزاندن برخی افراد مجرم داده و گاهی خود شخصاً اقدام به این امر نموده است. منابع شیعی و سنی در برخی جزئیات، مضامین و مصادیق این روایات با هم اختلاف دارند. روایات انسان­سوزی در سیره­ی امام ­علی­(ع) ...  بیشتر

واکاوی تناقض انطباق «غَریّ» (محل دفن حضرت علی علیه السلام) با طور سیناء

سیده سمیه خاتمی؛ سید جواد خاتمی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 27-54

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6036

چکیده
  حداقل ده بار از واژه «طور» در قرآن سخن به میان آمده است و قداست آن را یاد آوری می‌نماید که همین موجب اهمیت حوادث واقع شده در آن می‌گردد. اما گذشته از مفهوم آیات و اهمیت آن، احادیثی از معصومین علیهم السلام وجود دارد که مکان طور سیناء را معادل با «غری» قرار می‌دهد و این در حالی است که با وجود شهرتی که مکان طور سینا در نظرات جغرافیدانان ...  بیشتر

طبقه‌بندی موضوعی و تحلیل محتوایی احادیث قدسی کتاب الجواهر السنیه درباره فضائل امیرالمؤمنین (ع) بر پایه قرآن کریم

سکینه عموزادی؛ فیض اله اکبری دستک؛ عبدالمجید طالب تاش

دوره 14، شماره 27 ، دی 1402، ، صفحه 29-69

https://doi.org/10.30465/alavi.2023.9196

چکیده
  احادیث قدسی به جهت داشتن منشأ الهی از جایگاه والایی در معرفی اصول معرفت اسلامی دارند. کتاب «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» شیخ حر عاملی، یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه است که روایات قدسی را که دربردارنده احادیث متعددی در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و داستان‌های حکیمانه است، به‌صورت کلی در خود جمع کرده است. با وجود اینکه این کتاب ...  بیشتر

مطالعۀ تطبیقی جایگاه اقشارآسیب‌پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعۀ بین‌الملل

محمد ترابی؛ سیدمحمد حسینی؛ سیدمحمد رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-67

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7604

چکیده
  امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت ...  بیشتر

عدالت فردی در نامه‌های امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به کارگزارا ن در نهج البلاغه

زهرا صرفی؛ زینب پورکاویان

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1401، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7948

چکیده
  عدالت‌خواهی اصلی فرامکانی و فرازمانی و از مسائلی است که همواره، مطلوب بشر بوده است. به گواهی تاریخ امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام در سیرهی حکومتی خود بیشترین اهتمام را برای تحقق عدالت داشتند و کارگزاران خود را نیز به رعایت عدالت سوق می‌دادند. توجه به مؤلفه‌هایی از عدالت که در سیره علوی مورد اعتنا بوده است، می‌تواند چراغ راه ...  بیشتر

نقد دیدگاه و شروح ابن‌ابی‌الحدید در مسألۀ «ولایت سیاسی اجتماعی اهل‌بیت علیهم السلام » در نهج‌البلاغه

علی الماسی؛ رحمت اله جغتایی سبزواری؛ سید علی اصغر میرخلیلی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1400، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6849

چکیده
  ولایت سیاسی اجتماعی اهل بیت علیهم السلام، از حقوق مسلّم و موضوعه از جانب خدای سبحان است که مورد تأکید قرآن کریم و خود اهل بیت علیهم‌السلام من‌جمله نهج‌البلاغه بوده است. به‌رغم اهمیت و کیفیت شرح ابن‌ابی‌الحدید بر نهج‌البلاغه، وی در مواردی از شرح خود، راه خلاف انصاف را پیموده و فرمایشات حضرت را بر مبنای اصول اعتقادی و فقهی خود شرح ...  بیشتر

صحیحین (بخاری و مسلم) و اعتماد به روایات نواصب

عبدالرحمن باقرزاده؛ حبیب الله حلیمی جلودار

دوره 13، شماره 26 ، دی 1401، ، صفحه 37-62

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.8622

چکیده
  از شرائط قطعی اعتبار حدیث نزد اهل سنت، عدالت راوی است، یکی از اموری که بر عدالت راوی خدشه وارد می­نماید نصب و عناد با اهل بیت(ع) و در رأس آنها علی(ع) است؛ در میان اهل سنت، «صحیحین» از بالاترین اعتبار برخوردارند و روایاتشان، بدون نیاز به بررسی، پذیرفته می­شود. سؤال این است که آیا این شرط از عدالت راوی – که موجب اطمینان از ...  بیشتر

معناشناسی «هدایت» در نهج‌البلاغه، بر پایۀ هم‌نشینی واژگانی

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ مریم شمخانی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1400، ، صفحه 55-80

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6850

چکیده
  معناشناسی واژگان، یکی از شاخه های دانش زبان شناسی بوده که به تحلیل معنایی واژه ها و جمله های یک متن پرداخته و ارتباط بین آنان را به وسیله نظام معنایی روشن میسازد. این روش، به خواننده کمک میکند تا با توجه به سیاق و دقت در مجاورت کلمات، از افق نگاه گوینده یا نگارنده، به متن نگریسته و به زنجیرهای از معنا دست یابد. چنین فرآیندی، فهم بهتری ...  بیشتر

واکاوی نقادانۀ روش ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر

مهیار خانی مقدم

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6037

چکیده
  پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی فصل دوم از کتاب «جامعۀ کاریزماتی: هویّت شیعه در صدر اسلام» و نقد روش مؤلفش، ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر می‌پردازد. روش فهم وی دارای برخی نقاط قوت مانند اهتمام بر استفاده از منابع معتبر فریقین در فهم حدیث غدیر، دقّت در مؤلف کتاب الولایه، تأکید بر حفظ یکپارچگی متن حدیث غدیر، عنایت برنقش ...  بیشتر

روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با محرمات فاقد کیفر معین؛ نقدی بر اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام»

مچتبی جاویدی؛ رحیم کاظمی؛ زهرا آتشی

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1401، ، صفحه 61-91

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7949

چکیده
  بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات‌ دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن‌ها در شرع مقدس مشخص‌شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده‌ی «التعزیر لکل حرام» ...  بیشتر

ادراک عدالت در فرادست: سازه‌ای مغفول در عدالت سازمانی (نقدی بر نگرش جاری عدالت در سازمان مبتنی بر دلالت‌های نهج‌البلاغه)

وحیدرضا حلوائیها؛ سعید صحت

دوره 13، شماره 26 ، دی 1401، ، صفحه 65-93

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.8623

چکیده
  امام علی(ع) با تاکید بر دوسویه بودن حق در نهج­البلاغه، امکان تضییع حق فرادست توسط زیردست و به­تبع آن بی­عدالتی نسبت به فرادست را وارد می­دانند. مفهومی که در ادبیات عدالت سازمانی مغفول مانده است. بنابراین، هدف این پژوهش احصاء دلالت­های ادراک ­عدالت فرادستان در سازمان مبتنی بر راهبرد دلالت­پژوهی از نهج­البلاغه است. با ...  بیشتر

واکاوی رهیافت‌های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه‌های نهج‌البلاغه

سجاد صمدوند؛ حمید طالب زاده

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 69-96

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7606

چکیده
  امروزه در برخورد با بزه، سیاستی مورد وثوق قرار گرفته که علاوه بر کیفردهی، به جنبههای پیشگیرانه از جرم توجه داشته و هدف آن «پیشگیری از جرم» باشد. مداقه در نظام مقدس علوی با توجه به بهرهمندی از مبانی استوار دینی و اعتقادی اسلام و قرارگیری امام معصوم در صدر آن، حاکی از آن است که رهیافتهای اتخاذ شده توسط امیرالمؤمنین علی(ع) در این ...  بیشتر

درنگی در تفاوت‌های زیبایی‌شناختی ترجمۀ استعاراتخطبۀ شقشقیه به زبان فارسی و چینی (ترجمۀ فارسی علی موسوی گرمارودی و ترجمۀ چینی شمس‌الدین جانگ جه هوا)

محمد رحیمی؛ احمدرضا آریان

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 69-91

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7611

چکیده
  مطالعه تطبیقی ترجمه یک متن در دو زبان مختلف، از این حیث که نوعِ برخورد زیبایی‌شناختی مترجمان را نشان میدهد، دارای اهمیت است. نظر به این مسئله مهم، پژوهش حاضر قصد دارد تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک، نحوه ترجمه استعاره را در ترجمه فارسی گرمارودی و ترجمه چینیِ جههوا از خطبه مشهور «شقشقیه» امام علی (علیه ...  بیشتر

روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6038

چکیده
  در متون کهن روایی اهل‌سنت، روایتی به این مضمون گزارش شده است که در روزهای آخر زندگانی پیامبر(ص)، عباس بن‌عبدالمطلب از امام علی (ع) می‌خواهد که به نزد پیامبر (ص) رفته تا دربارة جانشین ایشان بپرسند؛ امّا ایشان امتناع ورزیده و بیان می‌کند که اگر از ایشان سوال بپرسیم خود پیامبر (ص) ما را منع می‌کند و مردم نیز خلافت را به ما نخواهند داد. ...  بیشتر

نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی دربارۀ نامۀ ششم نهج‌البلاغه

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1400، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6851

چکیده
  نامه شش نهج‌البلاغه خطاب به معاویه، نوشتهای است که امام(ع) در آن بر لزوم بیعت معاویه با ایشان و به شیوه احتجاج مورد قبول وی، با او سخن گفتهاند و به شبهاتی که مطرح کرده است، پاسخ استدلالی دادهاند. برخی از نویسندگان اهل‌سنت با استناد به این نامه، بیعت با خلفا را مطابق دیدگاه حضرت دانسته و در صدد انکار نصالهی امامت برآمدند. محمود شکری ...  بیشتر

واکاوی علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع)

یدالله حاجی زاده

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1401، ، صفحه 93-111

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7963

چکیده
  عثمان بن عفان خلیفه سوم مسلمانان (23-35 ﻫ) در شورشی که علیه وی در مدینه رخ داد، توسط عده‌ای از مسلمانان به قتل رسید. امام علی(ع) علی‌رغم مخالفت با چنین اقدامی، قاتلان او را مورد محاکمه قرار نداد و آنان را مجازات نکرد. بنابراین سوالی که در این جا هست این است که علت یا علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع) چه بوده است؟ علی‌رغم پیچیده‌گی‌های ...  بیشتر