آموزه‌های سیاسی نهج‌البلاغه در رسالۀ طب‌الممالک قطب‌الدین نیریزی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2022.7672

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی


واکاوی استراتژی سکوت براساس آموزه های نهج البلاغه

دوره 11، شماره 22، بهمن 1399، صفحه 3-24

10.30465/alavi.2021.6035

محمد حکاک؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


بینامتنیتِ سیمای علی (ع) در اشعار سنایی و ناصرخسرو

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 3-32

10.30465/alavi.2021.6848

خدابخش اسداللهی؛ زهرا فتحی


واکاوی نقش رهبری نرم در جامعه از منظر امام علی (ع)

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 3-24

10.30465/alavi.2022.7617

عباس شفیعی؛ علی آقا پیروز


جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 3-28

10.30465/alavi.2022.7673

فرحناز شاهوردی؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی


نقد سندی روایات انسان‌سوزی در سیره‌ی امام علی(ع)

دوره 13، شماره 26، دی 1401، صفحه 3-33

10.30465/alavi.2022.8621

محمد امرایی؛ داریوش نظری؛ مجتبی گراوند


مطالعۀ تطبیقی جایگاه اقشارآسیب‌پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعۀ بین‌الملل

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 31-67

10.30465/alavi.2022.7604

سیدمحمد حسینی؛ محمد ترابی؛ سیدمحمد رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی


نقد دیدگاه و شروح ابن‌ابی‌الحدید در مسألۀ «ولایت سیاسی اجتماعی اهل‌بیت علیهم السلام » در نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 35-52

10.30465/alavi.2021.6849

علی الماسی؛ رحمت اله جغتایی سبزواری؛ سید علی اصغر میرخلیلی


صحیحین (بخاری و مسلم) و اعتماد به روایات نواصب

دوره 13، شماره 26، دی 1401، صفحه 37-62

10.30465/alavi.2022.8622

عبدالرحمن باقرزاده؛ حبیب الله حلیمی جلودار


معناشناسی «هدایت» در نهج‌البلاغه، بر پایۀ هم‌نشینی واژگانی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 55-80

10.30465/alavi.2021.6850

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ مریم شمخانی


روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

دوره 11، شماره 22، بهمن 1399، صفحه 83-106

10.30465/alavi.2021.6038

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب


نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی دربارۀ نامۀ ششم نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 83-106

10.30465/alavi.2021.6851

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز


تأثیرپذیری مضامین اخلاقی اشعار جامی از نهج‌البلاغه براساس بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 97-128

10.30465/alavi.2022.7605

بتول محبوبی زاده؛ غلامعباس ذاکّری؛ غلامرضا ستوده نیا