کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: امیرالمؤمنین علی(ع)‏
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-52

محمدرضا ستوده‌نیا؛ محمد جانی‌پور