کلیدواژه‌ها = نامة علی(ع) به مالک اشتر
تأمّلی در اصول اخلاقی حکومت علوی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 63-78

عزت الله مولایی نیا؛ محمودرضا توکلی