تأمّلی در اصول اخلاقی حکومت علوی

عزت الله مولایی نیا؛ محمودرضا توکلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 63-78

چکیده
  انسان دوستی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمّیت ویژه‌ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبط با آن، بار‌ها از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  تاریخ وصول مقاله: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تاریخ تأیید نهایی: 6/ 5/1389.   البته این ...  بیشتر