علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 کارشناس حقوقی دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد  که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

causes of crime and the struggle against it from the perspective of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Abduljabar Zargoshnasab 1
  • Hashmat Alah Abasi 2
1 University
2 IlamUnversity
چکیده [English]

This research has investigated the causes and effects of crimes from the perspective of Nahj al-Balaghah and its methods of coping with it. The study of the policies and methods of fighting this imam with these abnormalities is important because it can be an effective criterion for the criminal policy of countries that are claiming to be Islamic. Since the Islamic Republic of Iran, in most cases, has put Amir's regime into a model of his behaviors, policies and plans, he is undoubtedly well versed in the field of crime prevention in order to better move on the prevention of crime. will be. Hence, by referring to the Nahj al-Balaghah, the Imām's thoughts on the prevention of crimes can be obtained. The findings show that the realization of social justice, orbital rights, maintenance of human dignity and the improvement of public culture are among the most important coping strategies. The current research has been conducted with an analytical descriptive method to study the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • Crimes
  • Imam Ali (AS)
  • strategies