تأثیر شیعیان علوی بر مرثیۀ" کبت"در میان طبقات ممتاز هندوان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات اردو - مطالعات هند

چکیده

حماسه عاشورا الگوی کاملی برای مسلمانان در طول تاریخ بوده است . آن زمان که امام حسین هل من ناصر ینصرنی  رافریاد  می زند این سوال را  از تاریخ فردای بشریت   می پرسند.  جواب این پرسش را پس از هزاران سال دوستداران اهل بیت  در جای جای کره خاکی با معرفت تام با فرهنگ و زبان خاص خود پاسخ می دهند .روزی در جائی که خاندان ابوسفیان دستو رجشن وسرور را در روز عاشورا صادر کردند تا با تحریف حقانیت این واقعه عظیم را متشبه سازند در شمال و جنوب و شرق و غرب هندوستان عده ای خود را برهمنان حسینی خطاب می کنند  و بنا بر روایات و مرثیه های تاریخی ، خود همچون "کبت " و" چارن" را از دوستداران اهل بیت می دانند  آنان .بر شر بودن حکومت یزید و خیر بودن حکومت حسین ایمان دارند. این گروه  مراسم عاشورا را  درست پس از رویت هلال ماه آغاز می کنند و تا 8 ربیع الاول با مراسم و مناسک خاصی  ادامه می دهند
این پژوهش به بررسی  و تحلیل علل ماندگاری فلسفه عاشورا در میان هندوان  هندوستان  و برهمنان حسینی می پردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Alawite Shiites on the threnody of "Kabat" among the distinguished classes of Hindus

نویسنده [English]

  • farzaneh azamlotfi
Faculty of Foreign Languages ​​and Literature and Faculty of World Studies, University of Tehran, Department of Urdu Language and Literature - Indian Studies
چکیده [English]

The Ashura epic has been a perfect example for Muslims throughout history. When Imam Hussein (as) shouts at Nasser Yensrani, they ask this question about the history of tomorrow's humanity. After thousands of years, Ahl al-Bayt lovers around the world have been answering this question with full knowledge of their culture and language. One day, the Abu Sufyan family issued a statement on Ashura to distort the legitimacy of the incident. In the north, south, east and west of India, some people call themselves Husseini's brothers and according to historical narrations and laments, they consider themselves as "Kabat" and "Charn" as lovers of Ahl al-Bayt. They believe that Yazid's government is evil and Hussein's government is good. This group starts the Ashura ceremony right after seeing the crescent moon and continues until the 8th of Rabi al-Awal with special ceremonies and rituals.
This study examines and analyzes the reasons for the persistence of Ashura philosophy among Indian Hindus
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rakheb, Dir Tersa's Narration, threnody of Kabat
  • chaaran