تحلیل و بررسی دیدگاه ابن ابی الحدید درباره جعل حدیث در زمان امویان شاخه سفیانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد نجف اباد

چکیده

ابن ابی الحدید معاویه را به کفر و الحاد متهم کرده و با ذکر شواهدی نشان می دهد که او به نبوت پیامبر اسلام(ص) هیچ باوری نداشته است و معتقد است که او با استخدام گروهی از منافقین و دین به دنیا فروشان، دست به جعل حدیث زده و چنان در این میدان اسب تاخته که دوران خود را به دوران اوج جعل حدیث تبدیل کرده است این دیدگاه او نسبت به معاویه، حق طلبی و کمتر بودن تعصب او نسبت به اکثریت علمای اهل سنت را نشان می دهد معاویه با صدور نامه های پی در پی به کارگزارانش و در یک سیاست چهارمرحله ای و با کمک گرفتن از برخی صحابه و تابعین، ابتدا مردم را از نقل فضائل اهلبیت(ع) بازداشت و مردم را از معاشرت با آنها نهی کرد، سپس سعی کرد شیعیان آنها را در انزوا قرار دهد، لذا دستور داد در مجامع عمومی آنها را راه ندهند و حتی شهادت آنها را نپذیرند. در مرحله سوم دشمنا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Review of Ibn Abi Al-Hadid's View on the forgery of hadith during Mu'awiyah

نویسنده [English]

  • mohsen karimi
university of najaf abad
چکیده [English]

Ibn Abi al-Hidad accused Mu'awiya of blasphemy and atheism, indicating with evidence that he had no belief in the prophet of the Prophet (pbuh) and believed that he was forging a group of hypocrites and religion to sellers, Hadith and so on in this field of horse racing, which has turned itself into the height of the forge of hadith. This view of Muawiya shows his rightfulness and less of his bias towards the majority of Sunni scholars. Issue Subsequent letters to his agents, in a four-stage policy, with the help of some Companions and followers, first left the people touched by the virtues of Ahlulbayt (AS), and Forbade them from communicating with them, then tried to isolate them from the Shiites, so they ordered not to let them go public and even deny their testimony. In the third stage, the enemies of Ahlul-Bayt (as) and the Umayyad were dominated by sensitive executive and promotional posts, and ordered the curse of Ahlul-Bayt (AS), and in the fourth stage prepared the conditions for killing and killing Shiites. Could completely deprive Ahlulbayt of the achievement of the government and completely fix it in the Umayyad. The most motivated motivation of Mu'awiyyah in forging the hadith from Ibn'Abi al-Haidan's point of view was to gain religious legitimacy, and to do this, hadiths in virtue Himself, the Umayyad, Uthman and Sham, the other important motive has been to weaken the opponents, especially the Imam Ali (AS), and have forged some traditions in defaming them and their great father. Is.