اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک

2 استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اراک

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اراک

19/alavi.2019.4949

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی جایگاه اندیشه ورزی در قرآن و نهج‌البلاغه انجام‌شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که از روش تحلیل  و استنتاج استقرائی استفاده‌شد. جامعه اصلی پژوهش نهج‌البلاغه (خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها) و قرآن بود و نمونه پژوهش نیز برابر جامعه یعنی کل قرآن و نهج‌البلاغه بود. ابزار گرداوری داده نیز فیش‌برداری بود. یافته‌ها نشان می‌دهند به استناد آیات قرآن کریم و احادیث وارده از سوی ائمه به‌خصوص امیر المومنین علی (ع) در کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه توجه خاصی به تفکر و اندیشه ورزی داده‌شده و می‌بایستی بر همه امور و وجوه زندگی فرد و جامعه تفکر و اندیشه ورزی حاکم باشد. لذا موضوعات اندیشه ؛ روش‌های پرورش اندیشه  و راههای اندیشه ورزی  در قرآن و نهج‌البلاغه  در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • mitra farazmandi 1
  • Alireza Faghihi 2
  • Faezeh Nateghi 3
1 .
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azad University of Arak
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azad University of Arak
چکیده [English]

.