بررسی و نقد ترجمه لایه بلاغی و ایدئولوژیک نامه 28 نهج‌البلاغه از منظر سبک‌شناسی لایه‌ای (مطالعه موردی: ترجمه سیدجعفر شهیدی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

19/alavi.2019.4945

چکیده

بدون شک نقد و بررسی ترجمه‌های نهج البلاغه، با رویکردها و روش‌های نوین علمی، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا با هدف تبیین انتخاب‌های ترجمه‌ای و با تکیه بر نظریه سبک‌شناسی لایه‌ای، دو لایه بلاغی و ایدئولوژیک در ترجمه نامه 28 نهج البلاغه از شهیدی را بررسی کند و نحوه برخورد مترجم با ویژگی‌های بلاغی و ایدئولوژیک متن را مشخص گرداند.
آنچه که این پژوهش بدان دست یافته است، نشان می‌دهد که مترجم، تغییرات متعددی در بلاغت ساختاری، زبانی، موسیقایی و بینافردی، ایجاد کرده است. این تغییرات بیش از هر چیز به خاطر تعمّد مترجم بر تصویرسازی و سجع‌پردازی است. همچنین، ترجمه شهیدی نسبت به متن مبدأ، دارای موارد بیشتری از موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک، به ویژه در تغییر صورت‌های مجهول به معلوم فعل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of the Rhetorical and Ideological Translation of Letter 28 from a Layered Stylistics Perspective (Case Study: Translated by Seyyed Jafar Shahidi)

نویسنده [English]

  • mohammad rahimi
university of isfahan
چکیده [English]

Criticism of translation is one of the most important areas of translation studies, and criticism of the translation of sacred texts is one of the most difficult.
The present study intends to study the rhetorical and ideological layers in the letter of Nahj al-Balaghah 28 based on layered stylistic theory and compare it with its translation, to determine how the translator deals with the rhetorical and ideological features of the text.
What this research has accomplished proves that the translator has made numerous changes in the structural, linguistic, musical and interpersonal rhetoric. These changes are, above all, due to the translator's intent on imaging and prostration. Also, the martyr translation of the source text has more to do with ideological positions, especially in changing the forms of the unknown

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layered stylistics
  • rhetorical and ideological layers
  • letter 28 of Nahj al-Balagha
  • Translation