تحلیل احراق انسان توسط امام علی(ع) در روایات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 معاونت پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب قم

19/alavi.2019.4425

چکیده

انسان سوزی و احراق انسان، از جمله مجازات وحشتناکی است که امروزه به نام اسلام و مسلمانان، توسط گروه تروریستی تکفیری داعش در حال اجرا است. دولت اسلامی در عراق و شام با استناد به گذشتگان و صحابی و در رأس آنها امام علی(ع) در صدد اقدام چنین عملی برآمده‌اند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اساساً امام علی (ع) چنین کاری را انجام داده است؟! و چنین مجازاتی را برای شخص یا اشخاص خاطی در نظر گرفته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی این موضوع را در روایات مورد بررسی قرار داده و بر این باور است با نگاه به کتب روایی اعم از شیعه و سنی احادیثی به چشم می‌خورد که برداشت سطحی به آن ها می تواند دلیلی بر مدعای داعش باشد، اما خانواده حدیث بر این عقیده است که سوزاندن عموماً پس از ضرب اعناق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Human Being in Traditions

نویسندگان [English]

  • fatemeh khansanami 1
  • mahdi farmanian 2
1 urd
2 urd
چکیده [English]

Human beings and human beings are among the gruesome punishments being carried out today in the name of Islam and Muslims by the ISIS Takfiri terrorist group. The Islamic State in Iraq and the Levant has tried to take such action, citing the past and the Sahabi, and at the head of them Imam Ali (AS).
The question that arises here is whether Imam Ali (AS) has basically done so ?! And does such a punishment apply to a person or persons in breach? The present study, using a descriptive-analytical method, has examined this issue in the narrations and believes that by looking at narrative books, both Shi'a and Sunni, there are traditions that the superficial understanding of them can provide a reason to claim. ISIL, but the hadith family believes that the burning was generally after the strikes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Araqi
  • human beings
  • narrations